Haqq-hesab
Qarışıq
0

Müasir dünyanın kölələri

Bob Blek, müasir amerikan anarxist yazıçısıdır. O “Əməyin ləğv olunması”, “Anarxizm və anarxiyaya başqa maneələr”, “Feminizm faşizm kimi” və s.…

Leaderboard Ad